Blog

Jeevan Kadam Vlogs

JeevanKadamVlogs is the Marathi Youtube Channel which shows Travel videos in Marathi Language which is Maharashtra’s Local language. Here JeevanKadamVlogs shares Best Picnic spots, Forts, social events, tradition and lot more! Also JeevanKadamVlogs share life events of the host. Please SUBSCRIBE for wanderlust travel, comedy acting and informative videos/Vlogs !!! JeevanKadamVlogs uploads new videos when …

Near Field Communication (NFC) Technology

Near Field Communication (NFC) Technology is a standards-based wireless communication technology that allows data to be exchanged between devices that are a few centimeters apart. NFC operates at 13.56 MHz and transfers data at up to 424 Kbits/seconds. NFC is a means of sending data over radio waves. No data from card can be copied …

आसावरी

रात्रीच्या अडीच वाजता दाराची बेल वाजली नी आसावरी खडबडून जागी झाली. या अशावेळी वाजलेली दारावरची बेल असो की फोनची रींग, त्या निरव शांततेत त्यांच्याएव्हढीच जोरात नी कर्कश्य चुकचुकते मनातुन शंकेची पाल ही. नात्यातली… बिल्डिंगमभली सगळी म्हातारी मंडळी क्षणार्धात आसावरीच्या मनातून हजेरी लावत गोळा झाली… ‘छे, काहीतरीच’ असं मनाशी म्हणत, तीने डोकं हलवून सगळ्यांना आदरपुर्वक परत …

Automated conversion of Excel to PDF using LibreOffice

While converting an excel to pdf following operations are done Read existing excel file. Modify cell values of existing excel file. Convert output of worksheet to PDF Here Node.js, LibreOffice, unoconv are used for automated conversion with Ubuntu operating system. Following are instructions to install Node.js Run [crayon-5e568c973ad38354319843-i/] Run [crayon-5e568c973ad48765136788-i/] Run [crayon-5e568c973ad50051275993-i/] Run [crayon-5e568c973ad57095142486-i/] Run [crayon-5e568c973ad5f627004530-i/] Following are instructions to …

Generate random password string with Javascript

Generate a random password for a website or javascript application. Include following script to your application and call function randomPassword() There are various ways to call randomPassword() function within this script. you can test output for this function by calling function with console log. Default random password with default configuration console.log(‘Default : ‘, randomPassword()); Password …

हिरकणी गड उतार झाली….

हिरकणी गड उतार झाली…. पहाटे डोईवर दोन दुधाच्या घागरी घेऊन ती गड चढली होती. सर्व दूध विकून आता परती च्या वाटेला लागली होती . तिला घाई होती. तिच तान्ह लेकरू उपाशी असेल. पावलं पटापट अंतर कापत होती. पण आज नशीब सोबत नव्हत तिच्या. गडाचे दरवाजे बंद झाले होते. विनवण्या करून करून ती मेटाकुटीला आली.. काय …

ब्रेन डेड – डॉ. प्रवीण सुरवशे

पुण्‍याच्‍या कोलंबिया एशिया हॉस्‍पिटलला न्‍युरोसर्जरी कन्‍सल्‍टंट म्‍हणून जॉईन होऊन मला एखादाच महिना झाला असेल. मुंबईच्‍या जे. जे. हॉस्‍पिटल मधून न्‍युरोसर्जरीची पदवी संपादन करुन, तिथे केलेल्‍या ५००० पेक्षा अधिक शस्त्रक्रियांचा प्रदीर्घ अनुभव घेऊन मी पुण्‍याला आलो होतो. शनिवारी रात्री पूर्ण परिवारासोबत जेवण चालू होते. तेवढ्यात माझा फोन खणखणला. कोलंबिया एशियाच्‍या इमर्जन्‍सी रुम मधून फोन होता. डॉक्‍टर …

नवरा आणि नारळ

नवरा आणि नारळ कसे निघतील ते नशीबच जाणे असं आजी म्हणायची . बरं , घेताना फोडूनही बघता येत नाही . दोन्हीही कसेही निघाले तरी ” पदरी पडले , पवित्र झाले “. दोघांनाही देवघरात स्थान , दोघेही पुज्य . पार्ल्यातल्या फिश मार्केट बाहेर मद्रासीअण्णा च्या गादीवर नारळ रचून ठेवलेले असायचे . हल्ली ऑन लाईन साईट वर …